Wielki Bój
pomiedzy
Chrystusem i jego Aniolami,
a
Szatanem i jego Aniolami

___________     
Ellen G. White

Battle Creek, Michigan
Wydawany przez James White
1858

Prawda na czas obecny
2002

color line

Zawartosc

Tytul oryginalu: The Great Controversy, Between Christ And His Angels, And Satan and His Angels (1858)

Wszystkie pozycje z serii Prawda na czas obecny sa autentycznymi oryginalami dziel Ducha Proroctwa, przedrukowanymi z pierwotnych faksymili, bez zmian dokonanych przez inne osoby.

Wielki Bój 1858 to pierwsza, autentyczna i jedyna w 100% napisana osobiscie przez E.G.White, wersja tego wielkiego proroczego dziela. Po raz pierwszy ukazana czytelnikowi polskiemu jako Dary Ducha w pozycji Wczesne Pisma. Obecnie przetlumaczona i wydrukowana z zachowaniem calkowitej wiernosci oryginalowi.

Biblia powoluje sie przy koncu kazdego rozdzialu byly nie w oryginale.

© Copyright 2002. Mozliwosc kopiowania.


Udaja sie 1. Upadek Szatana
Szczyt strony
Udaja sie www.earlysda.com